Jens-Wilken-Duitseboerderijen-Nord-Agrar-Wirtschaftsdienste-NAW

Gebiedsinformatie

Jens-Wilken-NAW-Gebiet-NAW-Wesermarsch-Oldenburg-Friiesland-Elbe-Weser-Ems

Actief voor u

Ineke Borgman - Nord Agrar Wirtschaftsdienste: Onze gebieden

Onze belangrijkste werkgebieden bevinden zich in Noordwest-Neder-Saksen. Deze gebieden hebben we op de kaart gemarkeerd en u kunt de onderstaande beschrijvingen raadplegen:

  • Friesland / Oost-Friesland (rood)
  • Wesermarsch / Oldenburg (geel)
  • Elbe-Weser-Driehoek (blauw)
  • Ammerland / Cloppenburg (bruin)
  • Zuidelijk Weser-Ems (lichtblauw)
  • Overige gebieden (groen)
  • Meer gebieden op aanvraag

Het gebied

Friesland / Oost-Friesland (rood)

Omvat de landkreisen Aurich, Leer, Wittmund, Friesland en de steden Emden en Wilhelmshaven. De zogenaamde “Oost-Friese schiereiland” ligt tussen de Dollart en Jadebussen en behoort tot de kustregio’s van de Noordzee.

Landbouw
De landbouw in dit gebied wordt voornamelijk gekenmerkt door de veeteelt, maar er is ook akkerbouw met verwerking. Gemiddeld bewerken de bedrijven 60 tot 70 hectare met gemiddeld 65 koeien. Afhankelijk van de bodemsoort zijn er puur graslandbedrijven zonder enige akkerbouw, maar ook puur akkerbouwbedrijven in de marsgebieden. In totaal worden hier ongeveer 190.000 koeien gehouden.

Bodems
De grond is hier zeer divers. Op de centrale zandrug zijn hoogveengebieden ontstaan, waardoor er sprake is van een driedeling.

In het midden zijn er veen- en zandgronden, aan de rand zeer vruchtbare kleigronden en daartussen in de zandrug met zandgronden. In de veengebieden is door drainage en diepe ploegwerkzaamheden (cultivering) grotendeels een goede en acceptabele bodemvruchtbaarheid gecreëerd uit de schrale, zure bodems. In de zandrug zijn de vele houtwalllen. Deze houtwallen, die als perceelgrenzen zijn aangelegd, zijn typisch voor de regio. Ze spelen een belangrijke rol als beschermde kleine natuurgebieden en bepalen de structuur van het landschap. In de kleigebieden zijn er oude en jonge kleigronden, die afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkelingsfase geschikt zijn voor akkerbouw of uitstekend geschikt zijn als blijvend grasland. De polders (ook wel “Grooden” genoemd) zijn jonge, zeer zware maar ook zeer goed doorlatende akkerbouwgebieden.

Het gebied

Wesermarsch / Oldenburg (geel)

Het omvat de landkreisen Wesermarsch en Oldenburg. Het ligt ten oosten en zuiden van de Jadebussen en wordt in het oosten begrensd door de Weser.

Landbouw
In de landkreis Wesermarsch heeft naast de landkreisen Leer en Oberallgäu de hoogste veedichtheid in Duitsland. In de landkreis Oldenburg is het aandeel akkerbouw en verwerking hoger vanwege de bodemgesteldheid. Het gemiddelde aantal koeien per bedrijf ligt boven de 110.

Bodems
De bodems in de Wesermarsch variëren sterk. Oude kleigronden wisselen af met veengronden. Er zijn hier ook zogenaamde veenopkleigronden, waarbij een verschillend dik veenpakket op een veenlichaam is afgezet. Het voormalige alluviale delta van de Aller-Urstomtal met de Jade en de Weser wordt doorkruist door oude rivierlopen, geulen en verzakkingen. Dit heeft de bodemvorming sterk beïnvloed.

De landkreis Oldenburg ligt op de zogenaamde Oldenburger Geest. Hier overheersen lichte tot middelzware zandgronden. Akkerbouw is hier meer verspreid. Het aantal melkveebedrijven is hier lager. Er is een grotere invloed van de aangrenzende gebieden Cloppenburg en Vechta, die sterk zijn in verwerking en varkens- en pluimveehouderijen.

Het gebied

Elbe-Weser-Driehoek (blauw)

Het omvat de landkreisen Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Stade, Osterholz-Scharbeck en Bremen.

Dit gebied wordt gekenmerkt door zand-, veen- en kleigronden. De focus van de landbouw ligt op de melkveehouderij. In de regio zijn ongeveer 250.000 koeien (1/3 van Nedersaksen) aanwezig. In de afgelopen 5 jaar zijn de bedrijven gemiddeld gegroeid van ongeveer 75 koeien naar ongeveer 100 koeien. Maar ook akkerbouw, biogasproductie en het “Alte Land” als fruitteeltgebied zijn kenmerkend voor het gebied.

Het gebied

Ammerland / Cloppenburg (bruin)

Het omvat de landkreisen Ammerland en Cloppenburg en ligt ten zuiden van Oost-Friesland. In dit gebied is er een grote verscheidenheid aan bedrijfsvormen. Het Ammerland heeft naast melkveehouderij ook meer akkerbouw/verwerking. Een bijzonderheid is het grote aantal boomkwekerijen, met name rond de plaatsen Westerstede en Bad Zwischenahn.

In het zuiden van Cloppenburg is ook veel groenteteelt en verwerking.

Het gebied

Zuidelijk Weser-Ems (lichtblauw)

Het omvat de districten Emsland, Vechta, Grafschaft Bentheim en Osnabrück.

In deze regio varieert het aandeel melkveebedrijven per regio. Belangrijke gebieden zijn de Grafschaft Bentheim en het noordelijke deel van het Osnabrücker Land. Pluimvee- en varkenshouderijen zijn hier ook zeer kenmerkend.

Het gebied

Overige gebieden (groen)

Dit omvat de regio’s buiten Friesland / Oost-Friesland, Wesermarsch / Oldenburg, Elbe-Weser Driehoek, Ammerland / Cloppenburg en het zuidelijke Weser-Ems-gebied. Buiten deze regio’s staan wij graag voor u klaar. Neem hierover alstublieft contact met ons op.

Neem contact op

Neem nu contact met ons op voor de koop of van uw agrarisch vastgoed.

Compare listings

Vergelijken