startbild


 

 

Sociale aspecten
In sociaal opzicht verschilt Duitsland weinig met Nederland. Het sociale stelsel, de gezondheidszorg, het
onderwijs en de voorzieningen liggen op hetzelfde niveau als wij gewend zijn. Wel wordt de samenleving
door velen als gemoedelijker ervaren. Omdat veel jonge gezinnen voor Duitsland kiezen, zullen we het
schoolsysteem nader toelichten.

Kinderen zijn in Duitsland leerplichtig vanaf 6 jaar. Voor die tijd kunnen ze vrijwillig naar een kleuterschool.
De Duitse ‘Kindergarten’ is voor kinderen van drie tot zes jaar. Vanaf 6 jaar gaan de kinderen naar de
Grundschule. Deze is verplicht voor iedereen en duurt 4 jaar. De Grundschule is in grote lijnen te
vergelijken met het Nederlandse basisonderwijs. Verschillen zijn er in de schooltijden en vervoer.
Kinderen beginnen in Duitsland meestal tegen acht uur op school en ze zijn rond de middag meestal
vrij. Er wordt verwacht dat ze daarna thuis nog 1 tot 2 uur huiswerk maken. Het vervoer van en naar
school gebeurt grotendeels met de schoolbus. Na de Grundschule gaan de kinderen naar het
“Voortgezet onderwijs”. De drie belangrijkste vormen zijn:

    Hauptschule (vergelijkbaar met het VMBO)
    Realschule (vergelijkbaar met de HAVO)
    Gymnasium (vergelijkbaar met het VWO)

 

 


De Hauptschule duurt in totaal 9 jaar, inclusief 4 jaar Grundschule. Op een leeftijd van ca. 16 jaar zijn
de kinderen klaar met de Hauptschule en kunnen een vervolgopleiding doen, bijvoorbeeld beroepsonderwijs
gaan volgen. De Realschule duurt één jaar langer. Het Gymnasium duurt inclusief Grundschule 13 jaar.
Op een leeftijd van ca. 20 jaar kan men dan naar de universiteit.

Landbouwgebieden
De bedrijven in Duitsland zitten, vergeleken met de Nederlandse bedrijven, zeer ruim in de grond. Dit
betekent dat er met name qua melkquotum nog voldoende groeimogelijkheden zijn.

In het noorden van Ostfriesland (de ‘kop’ van Niedersachsen) zijn de bedrijven in de regel goed
verkaveld en ligt het grootste gedeelte van de grond in de huiskavel of op korte afstand van het
bedrijf. Het gebied is qua landschap te vergelijken met Noord Groningen en Noord Friesland.

Middenin Ostfriesland, rond Wiesmoor, en ter hoogte van de Nederlandse plaatsen Winschoten en
Emmen zijn de veengebieden. Deze gebieden zijn wat meer besloten door de aanwezigheid van bomen.
Op een aantal plaatsen in het veen zijn mooie verkavelingsbedrijven te vinden. Deze worden echter niet
vaak te koop aangeboden.

Tussen Leer en Oldenburg, rond de Autobahn, is een echt zandgebied. Net als in de veenstreken is het
landschap grotendeels besloten en staan er redelijk veel bomen.

In Oost Duitsland is het, door de grotere oppervlakte van het gebied, wat moeilijker om aan te geven
hoe de diverse landschappen er uit zien. Kortweg kan worden gesteld dat er diverse soorten landschappen zijn.

Prijzen

De grondprijzen in Duitsland zijn erg verschillend per regio. De prijs hangt af van de kwaliteit van de grond en
de gronddruk in een gebied. Grofweg variëren de prijzen van  € 15.000 tot € 50.000 per hectare. Pachtprijzen
liggen tussen de € 250 en € 600 per hectare. In Oost Duitsland is een groot gedeelte van de grond in pacht, met
prijzen tussen de € 75 en € 350 per hectare. Koopgrond in het Oosten zit tussen de € 4.500 en € 20.000 per hectare.

Het begeleidingstraject

Iedereen heeft verschillende redenen om zich op het buitenland te orienteren. Bij de een is het bedrijf in Nederland
te klein, bij de ander zijn er meerdere opvolgers, en weer een ander zal op zoek zijn naar een nevenvestiging in het
buitenland. Hoe dan ook, een goede begeleiding maakt de kans van slagen groter. Wij doen ons best om samen met
u het bedrijf te vinden dat zowel bedrijfseconomisch als ook sociaal gezien het best bij u past.

U kunt bij ons rekenen op een zeer complete begeleiding. Dit begint al bij de eerste informatievoorziening en
voorlichting over Duitsland. Vervolgens gaan we samen met u op zoek naar een passend bedrijf in een omgeving
waar u zich thuis voelt. Ondanks ons -zeker voor de duitse markt- zeer ruime aanbod kan deze fase wel een jaar of
langer duren. Wij hechten er grote waarde aan dat zowel u, uw gehele gezin alsmede uw financiele adviseurs
100 % de indruk hebben dat het betreffende bedrij fu van een goede boterham kan voorzien.

Van bedrijven waarvoor u belangstelling heeft maken wij, wanneer u dat wenst, een bedrijfsplan en nemen dat
uitgebreid met u en uw eventuele adviseurs door. Ook bij de onderhandelingen in de aankoop staan wij u
terzijde, om u na vestiging volledig wegwijs te maken in de nieuwe omgeving. We helpen u bijvoorbeeld bij het
zoeken naar de juiste school voor uw kinderen, afsluiten van persoonlijke- en bedrijfsverzekeringen, aanmelden
en invullen van formulieren bij de gemeenten, aanmelding I en R en gezondheidsdienst voor dieren, het vinden
van een geschikte accountant in Duitsland, indienen van melkquotumaanvragen, enzovoort

De ongeveer 65 gezinnen die u voorgingen, en door ons werden begeleid kunnen dit beamen. Bent u benieuwd
naar andermans ervaringen, neem dan gerust contact op. We brengen u dan in contact met mensen die de stap
al gemaakt hebben.