startbild


 

 

 

Begeleidingstraject

Iedereen heeft verschillende redenen om zich op het buitenland te orienteren. Bij de een is het bedrijf in Nederland te klein, bij de ander zijn er meerdere opvolgers, en weer een ander zal op zoek zijn naar een nevenvestiging in het buitenland. Hoe dan ook, een goede begeleiding maakt de kans van slagen groter. Wij doen ons best om samen met u het bedrijf te vinden dat zowel bedrijfseconomisch als ook sociaal gezien het best bij u past.

U kunt bij ons rekenen op een zeer complete begeleiding. Dit begint al bij de eerste informatievoorziening en voorlichting over Duitsland. Vervolgens gaan we samen met u op zoek naar een passend bedrijf in een omgeving waar u zich thuis voelt. Ondanks ons -zeker voor de duitse markt- zeer ruime aanbod kan deze fase wel een jaar of langer duren. Wij hechten er grote waarde aan dat zowel u, uw gehele gezin alsmede uw financiele adviseurs 100 % de indruk hebben dat het betreffende bedrijf van een goede boterham kan voorzien.

Van bedrijven waarvoor u belangstelling heeft maken wij, wanneer u dat wenst, een bedrijfsplan en nemen dat uitgebreid met u en uw eventuele adviseurs door. Ook bij de onderhandelingen in de aankoop staan wij u terzijde, om u na vestiging volledig wegwijs te maken in de nieuwe omgeving. We helpen u bijvoorbeeld bij het zoeken naar de juiste school voor uw kinderen, afsluiten van persoonlijke- en bedrijfsverzekeringen, aanmelden en invullen van formulieren bij de gemeenten, aanmelding I en R en gezondheidsdienst voor dieren, het vinden van een geschikte accountant in Duitsland, indienen van melkquotumaanvragen, enzovoort

De ongeveer 65 gezinnen die u voorgingen, en door ons werden begeleid kunnen dit beamen. Bent u benieuwd naar andermans ervaringen, neem dan gerust contact op. We brengen u dan in contact met mensen die de stap al gemaakt hebben.

 

 

Een klein beetje informatie over Duitsland 

In sociaal opzicht verschilt Duitsland weinig met Nederland. Het sociale stelsel, de gezondheidszorg, het onderwijs en de voorzieningen liggen op hetzelfde niveau als wij gewend zijn. Wel wordt de samenleving door velen als gemoedelijker ervaren.

Schoolsysteem

Omdat veel jonge gezinnen voor Duitsland kiezen, zullen we het schoolsysteem nader toelichten.

Krippe

Van 0 tot 3 jaar is er de mogelijkheid voor kinderopvang in de 'Krippe' (kinderopvang) of bij een 'Tagesmutter/vater' (gastouder). De kosten voor de Krippe en de gastouder zijn afhankelijk van het inkomen. Voor de Tagesmutter/vater kan men subsidie aanvragen bij de Landkreis, deze zijn meestal ook flexibeler dan de Krippe met vaste openingstijden.

Kindergarten

De Kindergarten is te vergelijken met de Nederlandse kleuterschool. Kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar gaan naar de Kindergarten. De Kindergarten is vrijwillig en maakt geen deel uit van het reguliere schoolsysteem. De openingstijden zijn meestal van 7 uur 's ochtens tot 17 uur in de middag. Sinds 2018 is de Kindergarten gratis (excl. etenskosten).

Basisschool

Kinderen zijn in Duitsland leerplichtig vanaf 6 jaar. Ze gaan dan naar de 'Grundschule'. Deze is in grote lijnen te vergelijken met het Nederlandse basisonderwijs. De verschillen zijn in de duur van de school, schooltijden en vervoer. De Grundschule duurt 4 jaar. Kinderen beginnen in Duitsland meestal tegen acht uur op school en ze zijn rond de middag meestal vrij. Er wordt verwacht dat ze daarna thuis nog 1 tot 2 uur huiswerk maken. Als men verder dan 2 km van de school woont, wordt men per schoolbus naar de school gebracht.

Hort

Naschoolse opvang bestaat in de Duitsland in de vorm van een Hort. Hier worden recreatieve activiteiten en hulp bij het huiswerk aangeboden. Een Hort is meestal verbonden aan de Basisschool of Kindergarten.

Voorgezet onderwijs

Na de Grundschule gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs.

De drie belangrijkste vormen zijn:

  • Hauptschule (vergelijkbaar met het VMBO)
  • Realschule (vergelijkbaar met de HAVO)
  • Gymnasium (vergelijkbaar met VWO)

 

 

 

De grondprijzen in Duitsland zijn erg verschillend per regio. De prijs hangt af van de kwaliteit van de grond en
de gronddruk in een gebied. Grofweg variëren de prijzen van  € 15.000 tot € 50.000 per hectare. Pachtprijzen
liggen tussen de € 300 en € 600 per hectare. In Oost Duitsland is een groot gedeelte van de grond in pacht, met
prijzen tussen de € 200 en € 500 per hectare. Koopgrond in het Oosten ligt tussen de € 5.000 en € 40.000 per hectare.