Ammerland

______________________________________________________________

Aanbod nr: 4009
Soort bedrijf Melkveehouderij nabij Oldenburg
Grond Ca. 83 hectare, zandgrond
Gebouwen woonhuis, ligboxenstal met 140 boxen,2 x 8 visgraat melkstal, plek voor ca. 89stuks jongvee, machineloods, 3.500 m² siloplaten

______________________________________________________________